Fanfare

Dit oudste onderdeel van de vereniging bestaat uit ongeveer 42 leden en kenmerkt zich door koperen blaasinstrumenten. Van het muziekkorps van weleer heeft zij zich met vallen en opstaan ontwikkeld tot een concertorkest dat enige jaren geleden wist door te dringen tot het op één na hoogste landelijke niveau (ereafdeling). Haar taak als begeleidingsorkest voor bijvoorbeeld vendelwalsen voor schutterijen is zij daarbij evenwel niet ontgroeid.

Jaarlijks organiseert de muziekcommissie in nauwe samenwerking met het bestuur leuke concerten. Deze concerten zijn vaak toegespitst op een grote diversiteit aan doelgroepen. Jaarlijks treden de muzikanten op in het Theater van de Liemers: Het Musiater, maar ook is er jaarlijks het zgn. Schutstalconcert.Op de laatste maandag voor het vakantiereces. Spectaculaire evenementen zoals De Vrienden van Crescendo LIVE worden afgewisseld met speciale themaconcerten toegespitst op de jeugd: zoals het Eftelingconcert.

De dirigent:
De in Velp geboren (1954) Rudy Böhmer heeft zijnbrede muzikale ervaringen voornamelijk opgedaan tijdens een 32-jarige loopbaan bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Het Tamboerkorps van deze Kapel heeft hij in de jaren 80 van de vorige eeuw omgevormd tot Drumfanfare. Destijds uniek binnen de Krijgsmacht. Voor deze Drumfanfare heeft hij een aantal composities en vele arrangementen geproduceerd. Ook heeft hij gecomponeerd en gearrangeerd voor de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, waarvoor Rudy de laatste jaren van zijn carrière fungeerde als Kapelmeester. In deze hoedanigheid was hij o.a. muzikaal verantwoordelijk voor een aantal Nationale Taptoes en bijzettingen van het Koninklijk Huis te Delft. Daarnaast fungeert hij als gastdirigent en is hij jurylid in binnen- en buitenland.